onsdag 25 april 2012

"Internet i skolan- behövs det?""

Dags för första föreläsningen. Internet i skolan och varför vi ska jobba med det. Världens bästa arena!

Kristina Alexandersson berättar om sin föreläsning:

Varför ska lärare arbeta med Internet i skolan

Kort om min föreläsning på SETT kom att handlar om det arbete som sker i skolan, när elever och lärare bestämmer sig för att använda Internet för att synliggöra det skolarbete som sker i skolan.
Jag deltog som talare i SETT, en mässa kring det moderna lärandet. Jag passade på att prata på temat Internet i skolan och vad lärare tillsammans med sina elever kan lära sig genom att delta i Webbstjärnan. Min föreläsning kom att handla om vikten att ställa frågor, vara nyfiken, söka svar. Och att använda Internet som ett verktyg för att synliggöra det som sker i skolan.
Det är alltid roligt att prata kring det arbete som sker i Webbstjärnan. Vi ser så många fantastiska bidrag, och tar del av så många spännande historier kring de utmaningar och möjligheter som ett arbete med Internet i skolan innebär. Jag belyste aspekter som vikten av att skolarbete ska vara på riktigt, nå fler, ha en möjlighet att engagera hemmet. Att elever lär sig hantera digitala medier och andras material, att deras webbplatser blir källor, att det finns webbplatser som byggs upp kring samarbete mellan ämnen eller mellan skolor och årskurser. Mångfalden i Webbstjärnan är så stor och alla ni som deltar i Webbstjärnan visar på de möjligheter som ett arbete med Internet medför och det är stort och roligt att få möjlighet att visa på.

Läs gärna mer om Kristina Alexandersson på hennes blogg;

Hennes presentation:
InternetiskolanSETT2012

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar