söndag 29 april 2012

En skola för eldsjälar

Christer Westlund höll ett föredrag om eldsjälarna i skolan. Vi tänkte först att det var eleverna han skulle prata om men det är faktiskt vi pedagoger som är eldsjälarna.
Skolans utmaningar har förändrats, vi står inför nya utmaningar.


  • Hur behöver lärandet organiseras så att det upplevs meningsfullt för eleverna?
  • Hur behöver skolan driva och organisera lärandet så att elevernas reella inflytande över arbetssätt och undervisningens innehåll ökar över tiden?
  • Hur behöver skolans arbetsformer utvecklas för att dra maximal nytta av den digitala teknikutvecklingen?
  • Hur behöver rektor utveckla sitt ledarskap så att rektor leder skolan i tre steg; nu, nästa steg och på sikt?
  • Hur behöver pedagoger utveckla sin förmåga att utveckla elevernas entreprenöriella kompetenser?

Framgångsrik skolutveckling på dessa områden ligger i att skolans ledningssystem utvecklas hand i hand med skolans pedagogiska utveckling.Barn och pedagoger kommer till skolan som eldsjälar! Men skolans system supporterar inte alltid dessa eldsjälar. Allt fler elever, pedagoger och rektoreer inser att det är systemet som behöver utvecklas för att möjliggöra alla individers växande.
 

                                                               
                 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar