lördag 16 juni 2012

Flippade klassrum

Daniel Barker pratade om "Flipped Classroom"

"Flipped classroom" översätts men "Flippade klassrum" eller "Det upp-och nervända klassrummet", på norska heter det "Omvänd undervisning".

Jag har funderat på hur man skulle kunna använda sig av det med de yngre åldersgrupperna.
 • att kunna lyssna på samma instruktion 10 gånger?
 • spela in dagens uppgifter som man kan spela upp hur många gånger man vill?
 • kan det ge eleverna möjligheter att arbeta mer individualiserat?
 • ge eleverna möjligheter att spela in, läsa in mm och på det viset få större variation?
 • kan en läxa vara att ha lyssnat på något och på det viset ha en förförståelse innan man kommer till skolan? 
Utveckling sker! Möjligheter finns!
Din nybörjarguide till att flippa klassrummet.Daniel Barkers blogg finns följande att läsa:
The flipped classroom innebär att eleverna förbereder sig för lektionerna genom att läsa boken, titta på korta videopresentationer inspelade av läraren och laborera med digitala simuleringar. Sedan kommer de till lektionen för att ställa frågor om innehållet och använda teorin i problemlösning, experiment och diskussioner. Lektionstiden används då till det som de tidigare gjorde i hemläxa - därav namnet "the flipped classroom". Den stora vinsten är att både läraren och andra elever finns till hands när den enskilda eleven jobbar aktivt med innehållet. 

Möjligheter
Det finns naturligtvis en mängd kritiska frågor att ställa - Hur får man eleverna att jobba i förväg? Har alla elever tillgång till tekniken? Passar det alla elevgrupper? - men så här i början tänker jag framför allt på möjligheterna. Bara det att elever kan stoppa och spela upp svåra avsnitt i föreläsningen igen är intressant. För att inte tala om dem som snabbt tittar igenom videoklippet och direkt vill börja med exempelvis problemlösning. En individualiserad undervisning blir plötsligt praktiskt möjlig. Överhuvudtaget hoppas jag att lektionerna kan bli mer elevcentrerade där läraren inte längre är en vis förmedlare av kunskaper utan en guide vid sidan om. Hur jag ska genomföra det hela rent pratktisk, med inspelning och publicering av videoklipp, återkommer jag till.

Det flippade klassrummet är INTE:

• en synonym för online videos. När de flesta människor hör om de flippade klassrummet är allt de tänker på videos. Det är samspelet, meningsfullt lärande och aktiviteter som inträffar under klassrumstid som är viktigast
• att ersätta lärare med videos
• en online-kurs

• elever som arbetar utan struktur

• elever som tillbringar hela lektionen med att stirra på en datorskärm
• elever som arbetar isolerat

Det  flippade klassrummet ÄR:
• ett sätt att öka samverkan och individuell tid mellan elever och lärare
• en miljö där elever tar ansvar för och är medvetna om sitt eget lärande
• ett klassrum där läraren är "guiden vid sidan" istället för "vise på scenen"
• en blandning av direkt instruktion och konstruktivt lärande
• ett klassrum där eleverna som är frånvarande på grund av sjukdom eller ledighet, inte hamnar på efterkälken
• en lektion eller genomgång där innehållet är sparat för att kunna granskas och förbättras.• en klass där alla elever är engagerade i sitt lärande
• en plats där alla elever kan få ett individuellt bemötande och hjälp

Av Karin Brånebäck
1 kommentar:


 1. Dearest Esteems,

  We are Offering best Global Financial Service rendered to the general public with maximum satisfaction,maximum risk free. Do not miss this opportunity. Join the most trusted financial institution and secure a legitimate financial empowerment to add meaning to your life/business.

  Contact Dr. James Eric Firm via
  Email: fastloanoffer34@gmail.com
  https://urgentloanoffer22.blogspot.com/
  Whatsapp +918929509036
  Best Regards,
  Dr. James Eric.
  Executive Investment
  Consultant./Mediator/Facilitator

  SvaraRadera